Pregled projekta


Finansijski program : Bilateralni projekat Crna Gora-Republika Slovenija
Naziv [ENG] : MATHEMATICAL AND SIMULATION MODELS FOR PLANNING OF NAUTICAL TOURISM AND MARINAS (CASESTUDY - MARINA BAR, DUKLEY GARDENS MARINA, PORTO MONTENEGRO IN MONTENEGRO AND PROTOROŽ, IZOLA, PIRAN IN SLOVENIA
Naziv : MATEMATICKI I SIMULACIONI MODELI ZA PLANIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA I MARINA (CASESTUDY - MARINA BAR, DUKLEY GARDENS MARINA, PORTO MONTENEGRO U CRNOJ GORI I PROTOROŽ, IZOLA, PIRAN U SLOVENIJI
Početak : 01.01.2017.
Kraj : 31.12.2019.
Skraceni naziv : PLANIRANJE LUKA
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Meštrović Romeo
Opis : Bilateralni projekat sa Slovenijom