Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : MATEMATICKI I SIMULACIONI MODELI ZA PLANIRANJE LUKA NAUTIČKOG TURIZMA I MARINA (CASESTUDY - MARINA BAR, DUKLEY GARDENS MARINA, PORTO MONTENEGRO U CRNOJ GORI I PROTOROŽ, IZOLA, PIRAN U SLOVENIJI
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : PLANIRANJE LUKA
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Meštrović Romeo
Opis : Bilateralni projekat sa Slovenijom