Pregled projekta


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] : Knowledge transfer for increased maritime competences in Montenegro
Naziv : Razmjena znanja u cilju unaprijeđenja pomorskih kompetencija u Crnoj Gori
Početak : 01.10.2016.
Kraj : 01.10.2017.
Skraceni naziv :
Web site : http://www.pfkotor.ucg.ac.me/nauka/projekti/ipa-human-resources-development-for-20122013-knowledge-transfer-for-increased-maritime-competences-in-montenegro
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Obrazovanje
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet : 22056.68
Rukovodilac : Nikolić Danilo
Opis : Ciljevi projekta su: Direktan doprinos jačanju Crnogorske pomorske industrije u pogledu unaprijeđenja saradnje između predstavnika javnog i privrednog sektora; Podsticanje transfera znanja i iskustava između obrazovnih institucija i industrijskih predstavnika u okviru pomorske industrije u Crnoj Gori. Rezultati koji se nastoje postići realizacijom navedenog projekta su: Razvoj i unaprijeđenje modela dualnog obrazovanja u oblasti edukacije u pomorstvu u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na prenos znanja i inovativnih vještina između akademskih i industrijskih predstavnika; Jačanje tehničkih kapaciteta i razvoj potencijala Pomorskog fakulteta i privrednih partnera na projektu.


Overall objective is: “Contribute to strengthening of the national maritime industry through cooperation of public and private sector”. Bearing in mind the facts related to the additional improvement possibilities in the maritime sector especially in capacity building possibilities we have recognized “Improvement of knowledge transfer between academic and private sector in Maritime industry of Montenegro” related activities, what represents the specific objective of the planned action. In order to achieve the planned objectives, the following results and outputs should be created: Improved model of dual education in national maritime industry with focus on knowledge and innovation skills exchange between scientific and SME sector. (Outputs: Base line study, Pilot educational model, Report of final findings and final recommendations related to better educational practice); Improved technical capacities and development potentials of Maritime Faculty and related SME-s (Outputs: Workshops materials, Report on study tour findings, Educo-technical equipment, Scientific articles, Manual on EU funds absorption related to the maritime sector)