Projekti


Finansijski program : Ostalo
Naziv [ENG] :
Naziv : Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori
Početak : 04.08.2020.
Kraj : 04.08.2020.
Skraceni naziv : TRANS2WORK
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Dlabač Tatijana
Opis : Projekat za cilj ima da unaprijedi i pripremi servise visokoškolskih institucija kako bi se podržali studenti sa invaliditetom u njihovoj tranziciji sa visokog obrazovanja do zaposlenja, slijedeći politiku Evropske unije. URL: http://trans2work.eu/me/