Pregled projekta


Finansijski program : Erasmus+
Naziv [ENG] : School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia
Naziv : Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori
Početak : 14.10.2015.
Kraj : 14.10.2018.
Skraceni naziv : TRANS2WORK
Web site : http://www.pfkotor.ucg.ac.me/nauka/projekti/erasmus+programme-trans2work
Tip projekta : zajednički (joint)
Tematska oblast : Intedisciplinarna oblast
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu : 84527.5
Ukupan budzet : 995333
Rukovodilac : Dlabač Tatijana
Opis : Projekat za cilj ima da unaprijedi i pripremi servise visokoškolskih institucija kako bi se podržali studenti sa invaliditetom u njihovoj tranziciji sa visokog obrazovanja do zaposlenja, slijedeći politiku Evropske unije.


The project aims to improve and prepare the services of Higher Education Institutions to support students with disabilities in their transition from higher education to employment, following the policy of the European Union.