Pregled projekta


Finansijski program : IPA
Naziv [ENG] : Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-highways
Naziv : Partnerstvo za proučavanje i studiranje novih ruta i trans-nacionalnih pomorskih puteva
Početak : 15.03.2018.
Kraj : 14.12.2020.
Skraceni naziv : PORTS
Web site : http://www.pfkotor.ucg.ac.me/nauka/projekti/interreg-ipa-cbc-programme-ports
Tip projekta : Istraživački
Tematska oblast : Ostalo
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Nikolić Danilo
Opis : Interreg IPA CBC http://www.pfkotor.ucg.ac.me/nauka/projekti/interreg-ipa-cbc-programme-ports