Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] : Characteristics (and sources) of atmosperic soot in marine and river coasт urban areas: seasonal, duinal, zonal variation
Naziv : Karakteristike (i izvori) čađi u vazduhu urbanih sredina morskog i riječnog priobalja: sezonske, dnevne i zonalne varijacije
Početak : 03.08.2020.
Kraj : 03.08.2020.
Skraceni naziv : SOOTVAR
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Nikolić Danilo
Opis : Bilateralni projekat sa Srbijom