Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Zaštita konstrukcionih materijala u priobalnim uslovima koristeći nove ekološki prihvatljive inhibitore
Početak : 01.01.2019.
Kraj : 31.12.2020.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Ivošević Špiro
Opis : Bilateralni projekat sa Srbijom