Projekti


Finansijski program :
Naziv [ENG] :
Naziv : Razvoj tehnika ispitivanja i kontrole metalnim materijala na brodovima
Početak : 01.08.2018.
Kraj : 01.08.2021.
Skraceni naziv :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu :
Ukupan budzet :
Rukovodilac : Ivošević Špiro
Opis : Bilateralni projekat sa Slovenijom