Pregled projekta


Finansijski program : Bilaterala
Naziv [ENG] : Development of testing and control techniques for metallic materials on ships
Naziv : Razvoj tehnika ispitivanja i kontrole metalnim materijala na brodovima
Početak : 01.08.2018.
Kraj : 01.08.2021.
Skraceni naziv :
Web site :
Tip projekta :
Tematska oblast :
Jedinica : Pomorski fakultet Kotor
Budzet za jedinicu : 2000
Ukupan budzet : 4000
Rukovodilac : Ivošević Špiro
Opis : Istraživački projekt obuhvaća analizu empirijskih podataka koji su prikupljeni kroz brojna mjerenja metalnih konstrukcijskih elemenata različitih brodova (rasuti tereti, tankeri, generalni i kontejnerski brodovi) tokom eksploatacijskog perioda. Nadalje, istraživački projekt je u skladu s pravilima i propisima društava za klasifikaciju brodova, koja su se izvodila u jasno definiranim vremenskim okvirima u posljednjih dvadeset godina. Primjena ultrazvučne mjerne tehnike i drugih tehnika ispitivanja u kombinaciji s karakterizacijom mikrostrukture metalnih materijala (SEM, FIB, EDX- analiza, TEM, itd.) omogućuje upotrebu stvarnih podataka zabilježenih u brojnim mjerenjima.


The research project encompasses the analysis of the empirical data that was collected through the numerous measurements of the metallic structural elements of different ships (bulk carriers, tankers, general cargo and container ships) during the exploitation period. Furthermore, the research project complies with the rules and regulations of the Ships Classification Societies, which were enforced within clearly defined time frames in the last twenty years. The application of the ultrasound measurement technique and other examination techniques, combined with characterization of the metallic materials microstructure (SEM, FIB, EDX- analysis, TEM, etc.), enables the use of real data recorded over hundreds of measurements.