Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Student nakon uspješno završenog ispita biće u mogućnosti da: - razumije ulogu i značaj računovodstva u poslovanju preduzeća, osnovne računovodstvene elemente, principe i računovodstvene tehnike evidentiranja poslovnih transakcija., kao i sastavljanje pojednostavljenih finansijskih izvjšetaja (Bilans stanja i Bilans uspjeha). - usvoji osnovne principe i metodologiju sistema dvojnog knjigovodstva kao neophodne pretpostavke za primjenu osnovnog jezika poslovne komunikacije- računovodstva. -razumije osnove evidentiranja PDV-a u poslovnim knjigama i objasniti uticaj PDV-a na knjiženja. razumije informativu ulogu računovodstvenog sistema

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA LAKOVIĆ2x1
34B+3S+57P
2x1
34B+3S+57P

Rezultati sa dodatnog roka

Obavjestenje o dodatnom roku

bilans stanja i bilans uspjeha I preda vanje

predavanja za II sedmicu regulativa

drugo predavanje preko Zoom aplikacije

I predavanje link za Zoom aplikaciju