OSNOVE RAČUNOVODSTVA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TANJA LAKOVIĆ2x1
33B+5S+28P
2x1
33B+5S+28P