Milena Konatar


Milena Konatar
Šifra: 115012
Prezime i ime: Milena Konatar
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1EKONOMIJA0 x 00 x 00 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne1PRINCIPI EKONOMIJE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne1OSNOVI EKONOMIJE0 x 02 x 20 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne1PRINCIPI EKONOMIJE0 x 02 x 20 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3PRIVREDNI SISTEM0 x 02 x 30 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4PRIVREDNI SISTEM0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8TEORIJA I ANALIZA EKONOMSKE POLITIKE0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8TRŽIŠTE RADA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije