John Doe

mr Milena Konatar

saradnik u nastavi dr | Ekonomski fakultet

...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
EFEKONOMIJAOsnovne1EKONOMIJA0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne1OSNOVI EKONOMIJE0 x 04 x 20 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne1PRINCIPI EKONOMIJE0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMaster1EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTOsnovne1PRINCIPI EKONOMIJE0 x 02 x 20 x 0
EFMENADŽMENT - Bijelo PoljeOsnovne1PRINCIPI EKONOMIJE0 x 02 x 10 x 0
EFMENADŽMENTSpecijalisticke2MENADŽMENT JAVNOG SEKTORA3 x 10 x 00 x 0
EFMENADŽMENTSpecijalisticke2ANALIZA I PLANIRANJE LJUDSKIM RESURSIMA3 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMaster2ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE I POLITIKA KONKURENCIJE EU2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAMaster2POREZI I PORESKA HARMONIZACIJA2 x 10 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne3PRIVREDNI SISTEM0 x 02 x 20 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne4PRIVREDNI SISTEM0 x 00 x 00 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA0 x 02 x 10 x 0
EFEKONOMIJAOsnovne8TRŽIŠTE RADA0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave

Ekonomija (model studija 3+2+3)-PRIVREDNI SISTEM

Teme za prezentacije

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tržište rada

Termin završnog ispita i ispitna pitanja

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Ispitna pitanja - završni ispit

Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tržište rada

Rezultati popravnog kolokvijuma

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Rezultati popravnog kolokvijuma

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Termin završnog ispita i promjena termina za prezentacije seminarskih radova

Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tržište rada

Termin popravnog kolokvijuma

Ekonomija, smjer Ekonomija javnog sektora-Ekonomija javnog sektora

Termin popravnog kolokvijuma

Ekonomija-Privredni sistem

Rezultati popravnog kolokvijuma

Ekonomija-Privredni sistem

Termin popravnog kolokvijuma

Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Tržište rada

Rezultati kolokvijuma i termin popravnog