Marijana Mimović


Marijana Mimović
Šifra: 185000
Prezime i ime: Marijana Mimović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA0 x 02 x 20 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne3FARMACEUTSKA MIKROBIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne3FARMACEUTSKA MIKROBIOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA0 x 01.6 x 40 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor