Marijana Mimović

dr med Marijana Mimović

stručni saradnik | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Rođena 19.04.1971 godine u Beranama (nekadašnjem Ivangradu). Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Podgorici. Diplomirala na Medicinskom fakultetu  Univerziteta u Novom Sadu 2004. godine. Od 2006. godine, zaposlena u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, Centar za medicinsku mikrobiologiju. Specijalizaciju iz oblasti Mikrobiologija sa parazitologijom završila 2009. godine, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pohađa doktorske studije  na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Od 2015. godine...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA0 x 02 x 20 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne3FARMACEUTSKA MIKROBIOLOGIJA0 x 02 x 30 x 0
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA0 x 01.6 x 50 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave