Vaid Frljučkić


Vaid Frljučkić
Šifra: 185866
Prezime i ime: Vaid Frljučkić
Titula:
Zvanje: laborant
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
MEDFARMACIJAOsnovne3FARMACEUTSKA MIKROBIOLOGIJA0 x 00 x 02 x 3
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA0 x 00 x 02 x 7

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor