Ivana Joksimović


Ivana Joksimović
Šifra: 186209
Prezime i ime: Ivana Joksimović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne6HIGIJENA SA ORALNOM HIGIJENOM0 x 0.35 x 20 x 0
MEDMEDICINAOsnovne11HIGIJENA I MEDICINA RADA0 x 01.34 x 70 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor