Ivana Joksimović

dr med Ivana Joksimović

stručni saradnik | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Rođena 14.09.1976 godine u Prijepolju.. Završila  Gimnaziju “Prof.Branko Radičević” u Prijepolju. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala 1995.godine i diplomirala  2002.godine. Specijalističke studije iz higijene završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2010.godineOd 2011. godine angažovana kao saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu u Podgorici. Pohađa doktorske studije  na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, smer Preventivna medicina. Od (2003-2005) radiala u Domu zdravlja...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave