Tamara Jovićević


Tamara Jovićević
Šifra: 186312
Prezime i ime: Tamara Jovićević
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne3IMUNOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne3IMUNOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA0 x 0.8 x 70 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor