Tamara Jovićević

dr med Tamara Jovićević

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

Tamara Jovićević E-mail: tamara.j@ucg.ac.me                                                                           ...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne3MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne3IMUNOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne3IMUNOLOGIJA0 x 00 x 02 x 2
MEDMEDICINAOsnovne3, 4MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA0 x 0.8 x 70 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave