Dijana Mirković

mr Dijana Mirković

saradnik u nastavi | Filološki fakultet

Dijana Mirković je rođena u Nikšiću gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Nakon toga upisuje studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na Odsjeku za engleski jezik i književnost i stiče zvanje profesora engleskog jezika i književnosti. Postdiplomske studije je upisala na istom fakultetu (smjer: Nauka o književnosti) gdje je odbranila magistarsku tezu pod naslovom Funkcija motiva torture u romanima Vilijama Goldinga i stekla akademski stepen magistra književnih nauka. Studentkinja je doktorskih studija na...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFPSIHOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK U STRUCI I0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Dijana MirkovićKarakterizacija kroz prizmu modernističkih narativnih tehnika u kratkoj prozi Katherine Anne PorterKnjiževna smotra

Obavjestenja iz nastave