Filološki fakultet

Biografija - Mirković Dijana
Biografija - Mirković Dijana

Dijana Mirković je rođena u Nikšiću gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Nakon toga upisuje studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na Odsjeku za engleski jezik i književnost i stiče zvanje profesora engleskog jezika i književnosti. Postdiplomske studije je upisala na istom fakultetu (smjer: Nauka o književnosti) gdje je odbranila magistarsku tezu pod naslovom Funkcija motiva torture u romanima Vilijama Goldinga i stekla akademski stepen magistra književnih nauka. Studentkinja je doktorskih studija na Filološkom fakultetu (Banja Luka) i trenutno radi na doktorskoj tezi iz oblasti američke književnosti.

Angažovana je u nastavi na predmetima Američka književnost I i II na trećoj godini osnovnih studija Studijskog programa za engleski jezik i književnost i na Studijskim programima za francuski jezik i književnost i srpski jezik i južnoslovenske književnosti na predmetima Engleski jezik I, II, III i IV Filološkog fakulteta u Nikšiću. Glavne oblasti njenog interesovanja uključuju: anglo-američku književnost i kulturu, književnu teoriju i kritiku. Učestvovala je na međunarodnim konferencijama i objavila naučne radove iz oblasti engleske književnosti. Bavi se prevodilaštvom i bila je angažovana kao prevodilac na brojnim radionicama, seminarima i konferencijama u organizaciji različitih nevladinih organizacija i preduzeća. Takođe je radila kao prevodilac za Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.