Dijana Mirković


Dijana Mirković
Šifra: 190082
Prezime i ime: Dijana Mirković
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost (2017)
1 Engleski jezik 12x1
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost (2017)
3 Engleski jezik 32x1
Filološki fakultet Osnovne
Italijanski jezik i književnost (2017)
3 Engleski jezik 32x1
Filozofski fakultet Osnovne
Psihologija (2017)
3 Engleski jezik u struci I2x1
Filološki fakultet Osnovne
Francuski jezik i književnost (2017)
4 Engleski jezik 42x1
Filološki fakultet Osnovne
Italijanski jezik i književnost (2017)
4 Engleski jezik 42x1
Filozofski fakultet Osnovne
Psihologija (2017)
4 Engleski jezik u struci II2x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost
5 Američka književnost I2x1
Filološki fakultet Osnovne
Engleski jezik i književnost
6 Američka književnost II2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor