Nataša Jovović


Nataša Jovović
Šifra: 190545
Prezime i ime: Nataša Jovović
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1ANALIZA DISKURSA0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1ANALIZA DISKURSA0 x 01 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne1CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster1ANALIZA DISKURSA0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1OPŠTA LINGVISTIKA I0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne1UVOD U LINGVISTIKU0 x 02 x 10 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster1OPŠTA LINGVISTIKA0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster1ANALIZA DISKURSA0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke1OPŠTA LINGVISTIKA I0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne1PRAVOPIS (SA KULTUROM IZRAŽAVANJA)0 x 00 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIMaster1OPŠTA LINGVISTIKA0 x 01 x 10 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne1CRNOGORSKI-SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK I0 x 01 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1CRNOGORSKI JEZIK 10 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne2PRAVOPIS SA KULTUROM IZRAŽAVANJA0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2OPŠTA LINGVISTIKA II0 x 00 x 00 x 0
FILSRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTISpecijalisticke2OPŠTA LINVISTIKA II0 x 00 x 00 x 0
FFSTUDIJSKI PROGRAM ZA OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKUOsnovne2CRNOGORSKI -SRPSKI, BOSANSKI, HRVATSKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK II0 x 01 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2CRNOGORSKI JEZIK 22 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne3AKADEMSKO PISANJE I RETORIKA2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne5LEKSIKOLOGIJA S LEKSIKOGRAFIJOM0 x 02 x 10 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6PSIHOLINGVISTIKA2 x 11 x 10 x 0
FFPSIHOLOGIJAOsnovne6PSIHOLINGVISTIKA2 x 10 x 00 x 0
FILCRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTIOsnovne6FRAZEOLOGIJA0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nataša JovovićJezični labirint Julia CortázaraKnjiževna smotra, časopis za svjetsku književnost
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nataša JovovićMetaforičnost naslova romana Mihaila LalićaKnjiževna smotra, časopis za svjetsku književnost
2016SCOPUS
Nataša JovovićNepotpune rečenice u književnoumjetničkom tekstuSlavia Centralis
2015SCOPUS
Nataša JovovićUpotreba lokativa u romanima Mihaila LalićaSlavistična revija
Opširnije