Obrad Samardžić


Obrad Samardžić
Šifra: 190688
Prezime i ime: Obrad Samardžić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FFSOCIOLOGIJAOsnovne1ISTORIJA POLITIČKIH I SOCIJALNIH TEORIJA0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne1ETNOLOGIJA0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne2SAVREMENE SOCIOLOŠKE TEORIJE0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne2UVOD U SOCIOKULTURNU ANTROPOLOGIJU0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJASpecijalisticke2ANTROPOLOGIJA SAVREMENOSTI I POPULARNE KULTURE0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne3UVOD U TEORIJE DRUŠTVA0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne4TEORIJA DRUŠTVENE STRUKTURE I SISTEMA0 x 02 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne4UVOD U SOCIOKULTURNU ANTROPOLOGIJU0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne5TEORIJA DRUŠTVENIH PROMJENA I0 x 02 x 10 x 0
FFSOCIOLOGIJAOsnovne6TEORIJA DRUŠTVENIH PROMJENA II0 x 02 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šarović Rade, Ćeranićć Goran, Samardžić ObradМатериальное положение предпринимателей Черногории в самооценкахСоциологические исследования (Sotsiologicheskie issledovaniia)