Marina Babić


Marina Babić
Šifra: 191324
Prezime i ime: Marina Babić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 70 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I-NIVO B2.10 x 02 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1JEZIK STRUKE I0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster2SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 80 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 2- NIVO B2.20 x 02 x 20 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne2SAVREMENI ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2JEZIK STRUKE II0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

21.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Oksana Raičević - Objava - 21.04.2020 10:58


12.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 (Obrada teksta) - X nedelja - Objava - 12.04.2020 11:44


06.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

PIsmene i usmene vježbe: video-predavanje i materijal za vježbe za tekuću sedmicu


05.04.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

Savremeni engleski jezik 2 Obrada teksta - IX nedelja nastave - Objava - 05.04.2020 12:00


25.03.2020

Engleski jezik i književnost (2017)-Savremeni engleski jezik 2 – Nivo B2.2

SEJ II - samostalni rad studenata u periodu do 30.03.2020. - Objava - 25.03.2020 15:36


17.04.2021

Njemački jezik i književnost (2017)-Engleski jezik 2

ENGLESKI JEZIK II -PREDAVANJE


17.04.2021

Francuski jezik i književnost (2017)-Engleski jezik 2

ENGLESKI JEZIK II -PREDAVANJE


17.04.2021

Italijanski jezik i književnost (2017)-Engleski jezik 2

ENGLESKI JEZIK II -PREDAVANJE


17.04.2021

Ruski jezik i književnost (2017)-Engleski jezik 2

ENGLESKI JEZIK II -PREDAVANJE


09.04.2021

Njemački jezik i književnost (2017)-Engleski jezik 2

ENGLESKI JEZIK II -PREDAVANJE


08.04.2021

Francuski jezik i književnost (2017)-Engleski jezik 2

ENGLESKI JEZIK II -PREDAVANJE


08.04.2021

Italijanski jezik i književnost (2017)-Engleski jezik 2

ENGLESKI JEZIK II -PREDAVANJE


Opširnije