Semestar: 3
ECTS: 9
Status: Obavezan
Fond: 2+6+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MARINA BABIĆ2x1
30B+1P
SANJA ĆETKOVIĆ2x1
30B+1P
GORDANA KUSTUDIĆ2x1
30B+1P
IGOR IVANOVIĆ2x1
30B+1P