Filološki fakultet

Biografija - Babić Marina
Biografija - Babić Marina

Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani (1986) i stekla zvanje profesora engleskog (A predmet) i francuskog jezika i književnosti (B predmet). Dobitnik Šturmove nagrade Odsjeka za romanistiku za seminarski rad iz francuske književnosti.  Master studije završila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2011).

Pedagoškim radom počela se baviti kao student (Odsjek za nastavu stranih jezika Pionirskog doma, Centra za kulturu mladih u Ljubljani, šk. 1984/1985 i 1985/1986) i od tada radila kao profesor engleskog jezika na svim nivoima formalnog i/ili neformalnog obrazovanja djece i odraslih. Od 1991. godine radi kao profesor/lektor engleskog jezika na Filozofskom (sada Filološkom) fakultetu u Nikšiću (Studijski program za engleski jezik i književnost).  Zvanje višeg lektora stekla 2017. godine. Prije izbora u zvanje lektora engleskog jezika na Univerzitetu Crne Gore, radila kao prevodilac u Institutu za crnu metalurgiju u Nikšiću i kao sudski tumač-prevodilac za engleski, francuski i slovenački jezik (1987-1991), a šk. 1986/87. godine kao profesor engleskog jezika u srednjoj školi.

Objavljivala prevode i stručne radove iz metodike nastave engleskog jezika i držala prezentacije na seminarima i konferencijama za profesore engleskog jezika. Bila član nacionalne komisije za izradu predmetnih programa za engleski jezik u osnovnim i srednjim školama (2003, 2017) i učesnik  projekata,  programa  i seminara, u zemlji i inostranstvu, iz oblasti nastave engleskog jezika, ocjenjivanja i testiranja, stručnog usavršavanja nastavnika engleskog jezika, izrade nastavnih planova i programa, i obrazovanja za demokratsko građanstvo.  Angažovana je kao saradnik Ispitnog centra Crne Gore na konstrukciji i reviziji ispitnih pitanja i testova za eksterne provjere znanja iz engleskog jezika na kraju srednje i na kraju drugog i trećeg ciklusa osnovne škole (2006, 2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017).

Stečeni sertifikati: Colchester English Study Centre Certificate presented for an intensive course in English Teaching Methodology and Syllabus Design (2000), Oxford University Press  Teacher Training Programme for Secondary School Teacher Trainers (2003), British Council Certificate awarded for the successful completion of a 120-hour training course, Primary ELT Trainer Programme (2004). 

 

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.