SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 4-NIVO C1.2


Semestar: 4
ECTS: 10
Status: Obavezan
Fond: 2+8+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: 1. Demonstrira pravilnu upotrebu zavisnih (conditional, adverb and adjective clauses) i nezavisnih rečenica, da uoči i ispravi greške, pravilno koristi transformaciju bezličnih u lične glagolske oblike i obratno. 2. Pravilno transformiše direktni u indirektni govor i obratno, koristeći mnogobrojne i raznovrsne uvodne glagole. 3. U govoru i u pisanom jeziku razumije i pravilno upotrebljava leksičke jedinice obuhvaćene programom, te vlada svim jezičkim vještinama (čitanje, razumijevanje govora, govorenje i pisanje) nivoa C1.2 prema Zajedničkom evropskom okviru, s posebnim akcentom na jezičku vještinu čitanja i razumijevanja govora. 4. Prevodi tekstove u pisanoj formi iz oblasti književnosti i publicistike sa engleskog i na engleski jezik na nivou C1.2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike, pravilno primjenjujući gramatičke i leksičke jedinice obuhvaćene programom za Savremeni engleski jezik 4 – Nivo C1.2; definiše, klasifikuje i rješava prevodilačke probleme shodno situacionom kontekstu (gramatičko-leksičkom, sintaksičkom i pragmatsko-diskursnom). 5. Nauči i primjenjuje stečena znanja u pisanju kratkih eseja naracije, komparacije & kontrasta i deskripcije. Nauči i primjenjuje pisanje parafraza, zaključaka i rezimea. 6. Usmeno diskutuje i raspravlja na teme koje se vezuju za vrstu obrađenog eseja, a šire se odnose na savremene društvene tokove i probleme.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA NENEZIĆ2x1
35B+14S+7P
OKSANA RAIČEVIĆ2x1
35B+14S+7P
MILENA MRDAK2x1
35B+14S+7P
BRANKA ŽIVKOVIĆ2x1
35B+14S+7P
MARIJANA CEROVIĆ2x1
35B+14S+7P