Oksana Raičević


Oksana Raičević
Šifra: 191379
Prezime i ime: Oksana Raičević
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I-NIVO B2.10 x 02 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne1SAVREMENI ENGLESKI JEZIK I2 x 10 x 00 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne1ENGLESKI JEZIK I0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 2- NIVO B2.20 x 02 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne2SAVREMENI ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
FFOBRAZOVANJE UČITELJAOsnovne2ENGLESKI JEZIK II0 x 02 x 10 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 3-NIVO C1.10 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne3ENGLESKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4SAVREMENI ENGLESKI JEZIK 4-NIVO C1.20 x 02 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 02 x 10 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne4ENGLESKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije