Predrag Živković


Predrag Živković
Šifra: 195133
Prezime i ime: Predrag Živković
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filozofski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija (2017)
1 Uvod u sociologiju I3x12x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija (2017)
2 Uvod u sociologiju II3x12x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
3 Sociologija rada I2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija (2017)
4 Sociologija organizacija1x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
4 Sociologija rada II2x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
5 Sociologija politike I2x11x1
Arhitektonski fakultet Osnovne
Arhitektura - integrisane studije 5+0, 2016.
5 Urbana sociologija0.8x1
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
6 Sociologija politike II2x11x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Sociologija
7 Društveni razvoj i promjene u Crnoj Gori2x1
Filozofski fakultet Specijalisticke
Sociologija
7 Sociologija crnogorskog društva I2x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije