Filozofski fakultet

Biografija - Milović Veselinka
Biografija - Milović Veselinka

Rođena sam 17.V 1960. u Nikšiću, gdje sam završila osnovnu i srednju školu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (Odjeljenje za psihologiju) diplomirala sam 1983. godine odbranivši diplomski rad :“Incest“. Poslediplomske studije na Filozofskom fakultetu završila sam u Beogradu. Magistrirala sam 2009.g odbranivši magistarsku tezu: “Visokostresni životni dogadjaji i psihodinamika kriznog procesa“. Doktorsku tezu:“Gubitak posla i mentalno zdravlje“odbranila u u Mostaru 2014.g.

Svoju profesionalnu karijeru kliničkog psihologa započela sam na psihijatrijskom odeljenju Opšte bolnice u Nikšiću. U periodu od 1989. god. do 1993. godine radila sam kao klinički psiholog u vojsci, odnosno u JNA. Od 1993. god.do danas zaposlena sam u Centru za mentalno zdravlje – Dom zdravlja Nikšić. Pored toga, godinu dana bila sam angažovana kao programski koordinator u UNICEF-u – Program za mlade. Od 2006. godine radim kao asistent na Odjeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Od 2014 god. angažovana kao predavač na studijskom programu psihologija na predmetima :

Psihologija metalnog zdravlja

Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi

Osnovi kliničke psihologije

Vještine savjetovanja

 Bila sam angažovana na studijskom programa Pedagogija na predmetu Psihopatologija djece i adolescenata 2015 i 2016

Angažovana na magistarskim studijama na Pedagogiji-Inkluzivno obrazovanje- na predmetu –Metodika u radu sa djecom sa poremećajima ponašanja-2015.g.

Angažovana na studijskom prograu Pedagogija na predmetu razvojna psihologija 2, učiteljskom i Filološkom na predmeti Razvojna

 Po diplomiranju pohađala sam i uspešno završila sledeće edukacije:

  • Psihoanalitička grupna psihoterapija kod dr Milice Jojić i dr Zorke Lopičić.
  • REBT kod dr Zorice Marić.
  • Tretman osoba sa PTSP.
  • Antistres trening –Ms.Penelope Curling, Mr.Kamran Ahmad
  • Tretman bolesti zavisnosti-Beograd i Ljubljana
  • Prepoznavanje i tretman socijalne fobije-
  • Motivacioni intervju-
  • Funkcionalna porodična terapija-

Pored toga, učestvovala sam na brojnim seminarima  i rukovodila većim brojem projekata (Program UNHCR-a „Zdravo da ste“, program -Otvoreni klub“- Fond za Otvoreno društvo, Kancelarija za prevenciju narkomanije, Savetovalište za HIV, Parlament mladih , Program Norvegian people aid, Program ICS-a, Prevencija nasilja nad ženama i djecom,  Programa za mlade u Unicefu,   Program psihosocijalne podrške  CK CG).

 Držala predavanja profesorima istorije u Podgorici i Sarajevu  u okviru projekta Centra za pomirenje u jugoističnoj Evropi, predavanja profesorima Univerziteta u okviru projekta TRAIN.

Učestvovala sam u evaluaciji programa istorijskih čitanki Centra za pomirenje u jugoistočnoj Evropi kao i evaluaciji programa brige za stare CKCG.

 Učestvovala sam na kongresima Američke psihijatrijske asocijacije u Vašingtonu, San Francisku , Nju Orleansu i Njujorku. Učestvovala na kongresu Svjetske psihijatrijske asocijacije u Buenos Airesu i Lisabonu. Na kongresima sam  izlagale radove.

 

 

 

                                                 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.