Filozofski fakultet

Biografija - Veljković Jasna
Biografija - Veljković Jasna
 1. Презиме: Вељковић
 2. Име:  Јасна
 3. Средње име: Јован
 4. Датум и место рођења: 02.06.1958. Београд, Република Србиja
 5. Aдреса (тeл./фaкс/E-mail):

11050 Београд, ул.Димитрија Tуцовићa 141/3.

Tel: +381 11 2411 046

Mobile phone: +381 64 119 8454

E/mail: jasna.veljkovic@fpn.bg.ac.rs

 1. Радно место: Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Катедра за социјални рад и социјалну политику, звање:доцента
 1. Образовање:

 

1. Основне студије:

1976/1984.Филозофски факултет,Универзитет у Београду,група за психологију.

Звање:дипл.психолог

2. Специјалистичке студије:

1989/1992.  Специјализацијa из Медицинске психогије на Медицинском Факултету  Универзитета у Београду. Звање: специјалиста медицинске психологије

3. Магистарске студије :

1993/1998 на Медицинском факултету Универзитета у Београду, смер Психотерапије.

Академско звање: магистар медицинских наука за област психотерапије

4. Докторске студије:

2003-2007               на Универзитету у Београду, Институт за Мултидисциплинарне студије.

Докторску тезу одбранила 2007.године, из научне области-психотерапије.

Наслов докторске тезе:“Психодрама као  интегративни приступ у побољшању квалитета живљења психотичне популације и опште популације под ризиком“.

 Академско звање: доктора наука за ужу мултидисциплинарну  област-психотерапије(области:клиничке психологије и психијатрије).

 

 

Познавање језика (оцена  од 1-5 за компетентност,где је 5 највиши ниво):

Језик

Ниво

Читање

Говор

Писање

Српски

матерњи језик

 

 

 

Енглески

Висок ниво

5

5

5

Немачки

Нижи средњи  ниво

3

3

3

Норвешки

Почетни ниво

3

3

2

Руски језик

Средњи ниво

4

4

3

 

 1. Остале вештине: базична компјутерска писменост,МS Office(Word,Power Point),MS Outlook.

 

 1. Oстале квалификације:
 • 1987-1992, завршила петогодишњу едукацију из Групне анализе.(Институт за Групну Анализу-Лондон-Универзитетскa Клиникa за психијатрију Медицинског факултета у Београду).
 • 1986-1990 едукација из Клиничке психодраме,(Универзитетска Психијатријска Клиника Оксфорд-Универзитска Клиника за Психијатрију Медицинског факултета у Београду.).
 • југословенски сертификат за психотерапију.
 • европски сертификат за психотерапију.
 • европски сертификат и лиценца за ЕМДР терапију и терапију трауме.
 • један је од оснивача Београдског Психодрамског Центра-у коме се одвија едукација из Клиничке психодраме.
 • 2009-2012 едукација из Партнерске психоаналитички оријентисане терапије за парове и породице.

.

 

 1. Признања и награде и одликовања за професионални рад:
 • 2004 награда од Друштва психолога «Живорад-Жижа Васић», за популаризацију психологије као науке,награду која се може деделити појединцу  само једном у животу.
 1. Чланство у Удружењима:

 

 • и даље председник Удружења за психотерапију парова и породица Србије
 • 2014 и даље члан европске асоцијације ЕМДР лиценцираних терапеута за терапију трауме
 • 2009 и даље , члан Удружења ЕМДР терапеута Србије.
 • 2005-2010 кодиректор БПЦ-a (Београдског  Психодрамског Центра) , који је члан Савеза Друштава Психотерапеута Србије.
 • 2004 и даље тренер и супервизор СПА Морено,српске асоцијације за едукацију из психодраме.
 • 2009 и даље, члан Надзорног одбора СДПС-а (Савеза Друштава Психотерапеута Србије).
 • и даље члан IAGP-a, секције за психодраму (Интернационална асоцијација за Групну Психотерапију).
 • и даље, члан FEPTA(Федерације Европских Тренинг Асоцијација Психодраме).
 • 1998.о даље,члан EAP-a (Eвропска Асоцијација за Психотерапију)
 • 1995-1996 главни и одговорни уредник  „Психолошких новина“, Друштва Психолога Србије.
 • 1993-2004., члан  Управног одбора Удружења Психоаналитичких психотерапеута Србије.
 • 1991-1995,члан редакције „Психолошких новина“, Друштва психолога Србије.
 • 1991-1996 члан Извршног одбора Друштва Психолога Србије.
 • Од 1985. ,члaн Друштва Психолога Србије.

 

 1. Акредитовани пројекти и учешће на пројектима:
 • , на конкурсу који је расписало Министарство за Рад и Социјалну политику, усвојен је пројекат, чији је била аутор,под насловом «Примена групног рада у социјалном контексту».Пројекат се односио на едукацију из области групног рада за запослене стручњаке у области социјалне заштите.Овај пројекат који је финансирала Влада Норвешке,изведен је и за сада је показао  добре резултате.
 • 2010, овоме пројекту Министарство за Рад и Социјалну политику, продужило је акредитацију за наредне три године.
 • 2013, 2014, 2015 и даље Темпус пројекат :Стандарди за образовање социјалних радника на универзитету.

 

 1. Радна искуства:
 • 1985-1986 психолог у Удруженим Основним школама «25 мај» у С. Паланци.
 • 1986-1988 психолог-волонтер у Институту за Ментално здравље у Београду.Од тога годину дана провела као психолог-волонтер на одсеку за Породичну терапију алкохолизма, у Пауновој, код др Бранка Гачића.
 • 1988-1989 психолог у Основној школи за аутистичну и МНР децу»Антун Скала» у Београду.
 • 1989-2006 психолог у Специјалној болници за неуропсихијатријске болести:»Др Лаза Лазаревић».
 • 2006-2008 психолог у Саветовалишту за брак и породицу Градског Центра за Социјални рад у Београду.
 • 2008-2009 наставник на Вишој школи за Примењену психологију у Београду.Изабрана у звање доцента за област медицинске психологије.
 • 2009 бирана у звање доцента на Академији Лепих Уметности у Београду, а за област психологије.
 • Од 2009/2010 и даље је ангажована по Уговору, на Филозофском факултету Универзитета Црне горе у Никшићу, као наставник у звању доцента на специјалистичким студијама психологије, на предметима:Психички процеси 1,Психички процеси 2 и Психологија породице.
 • 2012- 5.03.2013.професор на Високој Медицинској Школи Струковних студија у Ћуприји, на предмету Медицинска Психологија.
 • 03.2013 и даље, изабрана у звање доцента на београдском универзитету, већу хуманистичких наука, а за Факултет Политичких Наука у Београду, на катедри за Социјални рад и социјалну политику.

 

 1. Референце:

 

 1. Домаћи научно-стручни часописи:

 

 • Вељковић, Ј.(1987) Трансвеститизам и транссексуализам. Психологија,20:1/2,126-135.
 • Вељковић, (1991) Концепт улоге у психодрами.Сцена .27:3/4:71-73.
 • Вељковић, J.(1991) Катарза у психодрами. Сцена ,27:3/4:73-75.
 • Вељковић, J, Ђурић, З.(1997) Примена психодрама методе у раду са психотичним пацијентима. Енграми ;19:1-2:95-105.
 • Вељковић, Ј.(1996) Психодрама – метод групне психотерапије у раду са психотичним пацијентима. Часопис за клиничку психологију и социјалну патологију, 3;. 1-2: 220-227.
 • Вељковић,(1996). Psihodrama - metod grupne psihoterapije u radu sa psihotičnim pacijentima. Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju. 3(1-2):220-227.

 

 • Вељковић, Ј.(1999) Психодрама као метод групне психотерапије.Енграми, 21:1,25-53.
 • Вељковић, Ј.Марковић П., Коларевић А. Функционална организација личности.Acta Medica Semendrica. 2000;8:16.17.19-29.
 • Вељковић, Ј. Ђурић З.(2004). Група као појас за спасавање.Часопис за групну психотерапију и психодраму.2004;I/1:36-43.
 • Ђурић ,З, Вељковић Ј.(2004). Рат и ми. Часопис за групну психотерапију и психодраму. 2004;I/1:7-23.
 • Вељковић, Ј., Савић, Ц.(2012)..Ефекти примене психодраме на адолесценте у Србији.Социјална мисао.2012-XIX/1:141-
 • Вељковић, Ј. (2015). Примена психодраме у интеграцији селфа код адолесцената . Социологија. LVII/ 2: 314-330.
 • Вељковић, Ј. (2016). Социодрама и глобална економска и политичка криза. Српска наука данас. 1 / 1 :76–83.
 • Вељковић, Ј..(2016). Примена социодраме у академском образовању. Универзитет у Беогарду, Факултет политичких наука. „Годишњак“,X/ 16: 123-137.

 

 

 1. Радови штампани у монографијама:
 • Вељковић Ј.(1996) Криза животног смисла. У:Марковић. P.(ed).Адолесцентна криза.Београд:Беолетра;56-67.
 • Вељковић Ј. Психодрама.(1997) У: Влајковић Ј, Кондић К, Срна Ј и Поповић M(ed). Психологија избеглиштва. Београд: Наука:215-227.
 • Вељковић Ј. (1997). Невербална комуникација у групној психотерапији.У :Марковић П(ed). Психологија и психопатологија интерперсоналне комуникације. Београд: Беолетра: 143-151.
 • Вељковић Ј., Ђурић З.(1997) Групна психотерапија и интерперсонални односи.У: Марковић П(ed). Психологија и психопатологија интерперсоналне комуникације. Београд: Беолетра:171-193.
 • Вељковић Ј. Завист и интерперсонална комуникација. (1997) У: Марковић П. (ed). Психологија и психопатологија интерперсоналне комуникације . Београд:Беолетра:119-127
 • Вељковић (2001) Психодрама.У:Влајковић J, Кондић K, Срна J, Поповић М(eds). Психологија избеглиштва .2.ed. Београд: ИП“Жарко Албуљ“.222-233.
 • Вељковић,Ј,Ђурић З.(2005) Примена психодраме у раду са психотичним пацијентима. У: Пауновић В .(ed). Схизофренија на размећу милненијума. Универзитет у Београду:Медицински факултет;:373-385.
 • Вељковић Ј.(2008). Конфликтне партнерске релације етнички хетерогених парова са територије бивше СФРЈ. Ниш. Зборник радова Сусрета социјалних радова. pp:73-81.

 

 • Чолаковић, Р, Вељковић Ј.(2014). Теоријски и практични оквир за превенцију мобинга у војсци. 197-211. Универзитет Источно Сарајево,Филозофски факултет Пале, 16/2. 197-211
 • Вељковић,(2014).Психодрама у Србији данас.Ed.Српска асоцијација психоаналитичких психотерапеута. У: “Друштво, група и групна психотерапија: Драматични и неуротични данас“. Београд239-249.

 10)Вељковић, Ј., Чолаковић, Р (2015). Психодрама, пут ка развијању спонтане и креативне личности.Универзитет Источно Сарајево,Филозофски факултет Пале, 17/2.  939-949

 11) Вељковић, Ј.(2016).Разматрање страха од смрти у популацији старијих људи. У:“Јавност, стари и медији“, Проф. Др Љ. Манић и Проф. Др Н.Сименуновић- Бајић(Ед). Факултет за културу и медије Универзитета „Джон Незбит“ и Геронтолошко Друштво Србије:89-101.

 

 1. Ауторско учешће у енциклопедијама и лексиконима:

Вељковић J. (1999). Медицински лексикон. Београд.Уредник:Бабић M.“ИП-Oбележја“.

 

 1. Радови штампани у иностранству у Зборницима радова конгреса ван земље:

 

1) Veljkovic., J., Djuric., Z.(2001):The Marriage between Psychodrama and the Group Analysis, is it possible or not?, Edito da AMO Editrice-Genniao 2001.Bary.Atti della XXII Int'l Conference Psicoterapia e Musicoterapia, a cura di Franseco Palmirotta, Rita Madona, Velia Minutello. 73-83.

2) Veljkovic.J.(2009). Psychodrama treatment of conflict relations between the couples: from Love to Hate.  17th Congress of the International Association for Group Psychotherapy and Group Processes. Italy. Roma. Session PA52 - EN Date 29/8/2009 Web.site of IAGP (www.coirag.org) in a webpage ,(http://www.coirag.org/Eventi-e-attivita/Interventi/interveti.aspx).

 

 

 1. Радови штампани у стручним часописима у иностранству:
 • Veljkovic J.Djuric Z.(2005).The Group as a Safetu Belt.ТELE, The Bulletin of the Brtitish Psychodrama Association, Nov.2005.
 • Ясна Велькович (Jasna Veljković;).2010.Психодрама в работе с психотиками. psihodrama.ru/. Перевод с сербского: Сергей Кулаков
 • Veljkovic J.(2013). Follow-up Study of the effects of psychodrama on patients suffering from psychosis.pp.6-28. The British Journal of Psychodrama and Sociodrama. Vol.26,issues:1-2,

 

 1. Конгресне презентације у књигама резимеа на конгресима ван земље:

 

 1. J.(1995) Bulimic Behaviour of a Group in the Terminal Phase of a Group.Atina..Evropski Kongres Grupne analze.
 2. Veljkovic J.,Djuric,Z.(1996)Application of psychodrama on psychotic patientes". Jerusalim. 14. Internacionalna Konferencija psihodrame.
 3. Veljkovic J.(1997) Practising Psychodrama:”Who Will survive?",Beograd. Svetski Kongres Rehabilitacije u Psihijatriji.
 4. Veljkovic J., Jelenkovic S.(1997)"Integrative Approach in Treatment of Psychotic Patients"1997,Beograd. Svetski Kongres Rehabilitacije u Psihijatriji.
 5. Veljkovic J.,Markovic P.,Poleksic L,Lukic.B.,Vulic.O.(1997).Observer who is silent as a source of anxiety on the group psychoteharpy".Beograd. Svetski Kongres Rehabilitacije u Psihijatriji.
 6. Z.,Veljkovic J.(1997)."Large group of psychotic patients as a mode of rehablitation".Beograd. Svetski Kongres Rehabilitacije u Psihijatriji..
 7. Poleksic L.,Markovic P.,Veljkovic J.,Lazarevic K.(1997)."Therapheutic Factors of Hospital treatment Concerning Patients of Psychophisiological Disturbances Department",Beograd. Svetski Kongres Rehabilitacije u Psihijatriji.
 8. Veljkovic J.(1997). "The Fear of Getting Mad". Kampala, Uganda First African Conference on Psychotherapy, in,World Council for Psychotherapy, African Chapter.
 9. Prvoslav Markovic,Veljkovic (1999).“Holistic Approach to the Tratment of Gerontopsychatric Patient“. Berlin, IVth Europian Congress of Gerontology
 10. Veljkovic J. , Djuric Z.(1999).Happy marriage between Psychodrama and the Group Analysis, is it possible or not". Bari, septembar 1999.te.International Coference Solinio Arte e Scienza"Psicotherapia e Musicotherapia". Attie della XII Conferenza Internazionale

11.Veljkovic J.Djuric.Z.(2000).“The Circle as a Safety Belt“. Jerusalem,The 14 th  Congress of the Intern. Association of the Group Psychotherapy,

12.Veljkovic J.(2001).“Strah od gubitka kontrole“.Igalo.-Montenegro/Yugoslavia.    Internat. Psychodrama Conference:"Integration and Reconciliation”.

13.Veljković J.(2002).”Follow up Study of Evaluation of Psychodrama Method on a Group of Psychotics”.Vienna .III.  World Council of Psychotherapy Conference.

 1. 14. Vasiljević L.Veljković J.(2003).”The Small Female Psychodrama Group”.Istanbul . International Congress of the Group Psychotherapy”.
 2. Boria G,Veljković J,Tseyary J, Gasseau M,Qodjk R, Fontaine P.(2003). Supervision in International Psychodrama Training.Istanbul.XV Internat.Congress of the Group Psychotherapy.
 3. 16. DjurićZ.Veljković J.(2003).Transcultural supervision training workshops in Psychodrama. XV Internat.Congress of the Group Psychotherapy.
 4. 17. Veljkovic J.(2006) „Final Results of Follow up Study of Psychodrama Tratment of Psychotic Patients“. Brasil,Sao Paulo,16. Internat. Congress of the Group Psychotherapy.
 5. 18. Veljković J.(2008).Psychodiagnostic and Psychotherapy of Love relationships in Psychodrama.Barcelona.IV Mediteranien Conference on a Group Psychotherapy.
 6. 19. Veljkovic J..(2008).Three days-conductor of Ongoing Event in Psychodrama. Barcelona.IV Mediteranien Conference on a Group Psychotherapy
 7. VeljkovicJ.(2009). Psychodrama treatment of Conflict relations between the couples:from Love to Hate.Roma.17th Congress of the International Association for Group Psychotherapy and Group Processes.

21.Veljković J.(2011). Follow-up Study  of the Effects of Application   of Psychodrama Method on  Psychotic Patients. International Symposium of Counselling in Psychotherapy,Research in Training and Professional Practice23.-25. Sept. 2011,Innsbruck, Austria.

 1. Veljkovic J. (2012).Building up the Society after the War. The 7th FEPTO (pre meeting) CONFERENCE June 8th – 10th, 2012 Oslo, Norway "Empowerment and Resilience" In memoriam of the victims of the 22nd of July.
 2. Veljkovic J.(2013). Economic crisis as the "trigger" for the emergence of  a fear of “losing control”.8 th FEPTO CONFERENCE Santander,  12 th - 14 th April 2013.
 3. Veljkovic, J.(2015). Economic and Political World Crisis-Ultimatum to the new Life-Roles. Rovinj,Croatia.19.th IAGP

 

 1. Учешће са радовима на Националним Конгресима последње четири године :
 2. Veljkovic J .(2011). Rezultati evaluacione studije istraživanja efekata primene psihodrame u radu sa psihotičnim poremećajima. Beograd. Prvi kongres psihoterapeuta Srbije.Psihoterapija I mentalitet-identitet, pripadnost I promena.
 3. Veljkovic J., Savić S. (2011).Srpske ljubavne bajke I fantazije o ljubavi u psihodrami.Beograd. Prvi kongres psihoterapeuta Srbije.Psihoterapija I mentalitet-identitet, pripadnost I promena.

3.Veljkovic J.(2012). Psihodrama kao integrativni pristup u poboljšanju kvaliteta življenja      psihotičnih poremećaja.Beograd. XIV Nacionalni kongres Udruženja psihijatara Srbije i III Kongres Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana.

 1. Veljkovic J.,Dukanac V.,Naunovic M.,Bokalovic G.(2012). Sadomazohistički odnosi narcističkih partnera u procesu separacije i razvoda braka. Beograd. XIV Nacionalni kongres Udruženja psihijatara Srbije i III Kongres Udruženja psihijatara Istočne Evrope i Balkana.
 2. 5. Veljković J.(2012). Beograd. Evaluacija efekata primene psihodrame u radu sa psihotičnim poremećajima Drugi Kongres Psihoterapeuta Srbije-Odnosi u Psihoterapiji.
 3. Veljković J., Naunovic M., Dukanac V., Bokalovic G. (2012).Prikaz koterapijskog rada partnerske psihoanalitički orijentisane psihoterapije sa parom u krizi . Beograd.Drugi Kongres Psihoterapeuta Srbije-Odnosi u Psihoterapiji
 4. Veljković J. (2013). Ekonomska kriza kao pokretač straha od gubitka kontrole.Treći kongres psihoterapeuta Srbije.Beogard.
 5. Dukanac V, Manidč N, Veljković. (2014). Primena elemenata DMT u rešavanju problematične partnerske dinamike. 61.vi Sabor psihologa Srbije.Zlatibor
 6. Veljkovc J., Dukanac V. (2014). Prikaz koterapijskog rada partnerske psihoanalitički orijentisane terapije sa parom u krizi. vi Sabor psihologa.Zlatibor.
 • Veljkovic J, Rosandic H. (2014).Narcistička orijentacija studenata završne godine psihologije. IV Kongres Psihoterapeuta Srbije. Beograd
 • Dukanac V., Veljkovic J, Džamonja T., Bokalovic G. (2014).Psihoanalitičko razumevanje adolescentne problematike. IV Kongres Psihoterapeuta Srbije. Beograd.
 • Veljković J., Savić S.(2014).Psihodrama. IV Kongres Psihoterapeuta Srbije. Beograd.
 1. Bokalović G., Veljkovič J, Dukanac V.  (2014). Psihoanaltički orijentisana terapija parova-projektivna identifikacija u partnerskim odnosima.

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.