Danilo Đurović


Danilo Đurović
Šifra: 230072
Prezime i ime: Danilo Đurović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUOsnovne5POMORSKA ERGOSOFOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor