Branislav Ćorović

dr Branislav Ćorović

redovni profesor | Pomorski fakultet Kotor | honorarno

Branislav Ćorović, od majke Ljubice, rođ. Nikolić, i oca Milinka, rođen je 1950. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu (gimnaziju) završio je u Kotoru – Crna Gora. Višu pomorsku školu je završio takođe u Kotoru 1972. godine. Plovio je na brodovima trgovačke mornarice pod stranom zastavom u zvanju šefa radio stanice. Poslije zemljotresa 1979. godine bio je privatnik – autoprevoznik. Radio je u preduzeću „Kotorput“ kao generalni direktor. Diplomirao je na Fakultetu orga­nizacionih nauka u Beogradu 1983. godine....

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave