Branislav Ćorović


Branislav Ćorović
Šifra: 230115
Prezime i ime: Branislav Ćorović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKMENADŽMENT U POMORSTVUSpecijalisticke1MENADŽMENT POMORSKIH RESURSA3 x 11 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor