Pero Vidan


Pero Vidan
Šifra: 235255
Prezime i ime: Pero Vidan
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pomorski fakultet Kotor Magistarske
Pomorske nauke
1 Međunarodni sistem pomorske sigurnosti3x11x1
Pomorski fakultet Kotor Magistarske
Pomorske nauke
1 Spašavanje na moru3x11x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije