Muzička akademija, 11.03.2017

Biografija - Perunović AleksandarX

Aleksandar Perunović (Nikšić, 1978) diplomirao je i magistrirao na odsjeku za Komoziciju na Muzičkoj akademiji na Cetinju u klasi prof. Žarka Mirkovića, a doktorirao na istom odsjeku na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi prof. Srđana Hofmana. Pohađao je više međunarodnih kurseva kompozicije pod mentorstvom istaknutih austrijskih i njemačkih kompozitora (Kurt Švertsik, Detlev Miler-Zimens, Georg Fridrih Has, Rajnhard Febel itd.).

Autor je velikog broja solističkih, kamernih, horskih i orkestarskih djela, kao i ostvarenjâ koja izlaze iz okvira strogo muzičkog izraza (muzički teatar, primjena multimedije, elektronike i sl.).

Djela su mu izvođena kako u Crnoj Gori (autorski koncerti, festivali A tempo, Budva – Grad teatar, KotorArt itd.), tako i u regionu (Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu, Mokranjčevi dani u Negotinu itd.) i širom Evrope (Internationales Theater u Frankfurtu, Jenisch-Haus u Hamburgu, muzej savremene umjetnosti Palais de Tokyo i konzervatorijum Frédéric Chopin u Parizu, Музей Духовних Скарбів Украіни u Kijevu, Teatri Migjeni u Skadru, više gradova u Austriji, Holandiji itd.). Mnoga od ovdje izvedenih djela su nastala kao porudžbine izvođača, ansambala ili festivala.

Pored komponovanja, bavi se i muzičkom teorijom i analizom, a radove iz ove oblasti je izlagao, pored ostalog, i na međunarodnom skupu Muzička teorija i analiza u Beogradu.

Radi kao docent na predmetima Muzički oblici i Harmonija na Muzičkoj akademiji na Cetinju, a član je i Odbora za muzičke umjetnosti u Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti.