Aleksandar Perunović


Aleksandar Perunović
Šifra: 260286
Prezime i ime: Aleksandar Perunović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Muzička akademija
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor