John Doe

istaknuti umjetnik Aleksandar Arsić

predavač na Muzickoj akademiji | Muzička akademija | honorarno

Aleksandar Arsić rođen je 1983. godine u Beogradu, gde je završio Nižu i Srednju Muzičku školu "Kosta Manojlović". Diplomirao je 2008. godinena Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, duvački odsek, instrument truba, u klasi profesora Mladena Đorđevića, a 2011. godnine završio je specijalističke studije u istoj klasi. Tokom školovanja učestvovao je na dvadeset takmičenja u zemlji i inostranstvu, te je dobitnikmnogih nagrada i priznanja. Svoj prvi celovečernji koncert je održao sa 16 godina i od tada je ostvario niz solo...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave