Vesna Bulatović

dr Vesna Bulatović

vanredni profesor | Filološki fakultet

Vesna Bulatović je vanredna profesorica Univerziteta Crne Gore, na kom je zaposlena od 1993. godine, prvo na nekadašnjem Institutu za strani jezik u Podgorici, zatim na Filološkom fakultetu u Nikšiću. Diplomirala je engleski jezik i književnost na Univerzitetu u Novom Sadu, a postdiplomske studije završila je na Univerzitetu u Beogradu, gdje je 1996. godine magistrirala iz leksičke semantike, na temi Kontrastivna analiza glagola vizuelne percepcije u engleskom i srpskom jeziku, i doktorirala 2006. godine, na temi Engleski leksički korespondenti...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTMaster1SEMANTIKA ENGLESKOG JEZIKA 12 x 10 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1SEMANTIKA0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke1SEMANTIKA0 x 00 x 00 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster2PREVOD PR. TEKST. SA ENGL. SA OSN. UR. T. (REV)2 x 10 x 00 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster2LEKSIKOLOGIJA SA SEMANTIKOM2 x 10 x 00 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster3PREVOD TEKSTOVA IZ OBLASTI PRAVA2 x 10 x 00 x 0
FILPREVODILAŠTVO - ENGLESKI JEZIKMaster3KONSEKUTIVNO PREVOĐENJE 22 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne3ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne3ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I2 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne3ENGLESKI JEZIK - STRUČNI I0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne4ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne4ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne4ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II2 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne4ENGLESKI JEZIK - STRUČNI II0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vesna BulatovićAspect semantics and ESL article useInternational Review of Applied Linguistics in Language Teaching
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vesna BulatovićThinking for speaking in the right aspect. On whether modern English grammars can do moreRevista Espanola de Linguistica Aplicada/Spanish Journal of Applied Linguistics

Obavjestenja iz nastave

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

ESP1 - Engleski jezik struke - svi smjerovi

Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik III

ESP1 Popravni završni ispit

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

ESP1 Popravni završni ispit iz predmeta Engleski jezik struke

Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik III

Nova objava - 02.02.2023 09:59

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

Nova objava - 02.02.2023 09:56

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Strani jezik

ESP1 popravni kolokvijum

Socijalna politika i socijalni rad (2017)-Strani jezik

ESP1 popravni kolokvijum

Socijalna politika i socijalni rad-Engleski jezik III

ESP1 kolokvijum

ESP1 kolokvijum