Sonja Špadijer


Sonja Špadijer
Šifra: 285072
Prezime i ime: Sonja Špadijer
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Filološki fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK I-NIVOA1.1/B.1.10 x 04 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne1FRANCUSKI JEZIK I0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne1FRANCUSKI JEZIK I-FONETIKA I MORFOLOGIJA I0 x 02 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK II -NIVOA.1.2/B1.20 x 04 x 10 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTSpecijalisticke2FRANCUSKI JEZIK II2 x 10 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne2FRANCUSKI JEZIK II-FONETIKA I MORFOLOGIJA II0 x 02 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne2MORFOLOGIJA FRANCUSKOG JEZIKA0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne3FRANCUSKI JEZIK III0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne4FRANCUSKI JEZIK IV0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne5SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK V2 x 12 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne5FRANCUSKI JEZIK V0 x 00 x 00 x 0
FILFRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne5OSNOVE PREVOĐENJA 1-NIVO B1.1/B2.10 x 02 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne5SINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA I0 x 01 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne5SINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA I0 x 00 x 00 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne6SAVREMENI FRANCUSKI JEZIK VI2 x 12 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne6FRANCUSKI JEZIK VI2 x 12 x 10 x 0
FILRUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6FRANCUSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6FRANCUSKI JEZIK 60 x 02 x 10 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6FRANCUSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILNJEMAČKI JEZIK i KNJIŽEVNOSTOsnovne6FRANCUSKI JEZIK VI0 x 00 x 00 x 0
FILITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTOsnovne6FRANCUSKI JEZIK VI0 x 02 x 10 x 0
FILPrevodilaštvoOsnovne6SINTAKSA FRANCUSKOG JEZIKA II0 x 01 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Opširnije