Boris Vukićević

dr Boris Vukićević

vanredni profesor | Fakultet političkih nauka

  BIOGRAFIJA Prof. dr Boris Vukićević je rođen 1983. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Podgorici. Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore završio je 2005. godine sa prosječnom ocjenom 9.50. Tokom studiranja više puta je nagrađivan (studentska nagrada Pravnog fakulteta na svakoj godini studija i stipendija Atlasmont banke za 2004. godinu). Magistrirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore 2008. na temu Organizacija...

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukićević Boris, Šturanović Petar’’The Ethnopolitical Motivation behind the Formation of New Municipalities in Montenegro’East European Politics and Societies: and Cultures
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukićević Boris, Šturanović PetarThe Ethnopolitical Motivation behind the Formation of New Municipalities in MontenegroEast European Politics and Societies: and Cultures
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Knežević, Saša; Vukićević, Boris;Montenegrin-British military cooperation against the French in the Bay of Kotor (1813-1814)War in History
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Knežević, Saša; Vukićević, Boris;Montenegrin-British military cooperation against the French in the Bay of Kotor (1813-1814)War in History
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukićević BorisOstpolitik in the Adriatic: The Holy See and Tito's YugoslaviaJournal of Mediterranean Studies
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukićević BorisJewish Communities in the Political and Legal Systems of Post-Yugoslav CountriesTRAMES: Journal of the Humanities and Social Sciences
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukićević, BorisPope Francis and the challenges of inter-civilization diplomacyRevista Brasileira de Política Internacional
2014SCOPUS
Boris VukićevićDiplomatske veze Svete Stolice sa Sovjetskim Savezom u vrijeme pontifikata koncilskih papa Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Obavjestenja iz nastave

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Termin vježbi

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Prezentacije za I dio gradiva

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Teme za seminarske radove

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Ispitna pitanja za završni usmeni ispit iz Istorije diplomatije

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

ECTS katalog sa terminima provjera znanja iz Istorije diplomatije

Politikologija - međunarodni odnosi (2017)-Istorija diplomatije

Obavještenje o vježbama