Boris Vukićević


Boris Vukićević
Šifra: 310396
Prezime i ime: Boris Vukićević
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 4.200
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 2.50%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017)
2 Uvod u međunarodne odnose2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017)
3 Istorija diplomatije2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija - međunarodni odnosi (2017)
4 Međunarodne organizacije2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
4 Međunarodni odnosi3x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
4 Međunarodni odnosi3x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
5 Istorija diplomatije3x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
5 Međunarodni odnosi
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
5 Međunarodni odnosi2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Evropske studije
6 Međunarodne organizacije2x1S
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
6 Međunarodne organizacije2x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Međunarodni odnosi
8 Diplomatsko i konzularno pravo2x1
Fakultet političkih nauka Doktorske
Političke nauke( 2017)
1 Globalni odnosi na početku XXI vijeka2x1S1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukićević BorisJewish Communities in the Political and Legal Systems of Post-Yugoslav CountriesTRAMES: Journal of the Humanities and Social Sciences
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukićević, BorisPope Francis and the challenges of inter-civilization diplomacyRevista Brasileira de Política Internacional
2014SCOPUS
Boris VukićevićDiplomatske veze Svete Stolice sa Sovjetskim Savezom u vrijeme pontifikata koncilskih papa Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Opširnije