Boris Vukićević


Boris Vukićević
Šifra: 310396
Prezime i ime: Boris Vukićević
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster1GEOPOLITIKA2 x 10 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOMaster1GEOPOLITIKA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster2SAVREMENE TEORIJE MEĐUNARODNIH ODNOSA2 x 10 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke2DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO2 x 10 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2UVOD U MEĐUNARODNE ODNOSE2 x 10 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne2MEĐUNARODNI ODNOSI2 x 10 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne3ISTORIJA DIPLOMATIJE2 x 10 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne4MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE2 x 10 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne5ISTORIJA DIPLOMATIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne5MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOOsnovne5MEĐUNARODNI ODNOSI0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne6MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE0 x 00 x 00 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne6UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne6UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI2 x 10 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6UVOD U STUDIJE BEZBJEDNOSTI0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Knežević, Saša; Vukićević, Boris;Montenegrin-British military cooperation against the French in the Bay of Kotor (1813-1814)War in History
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SCOPUS
Knežević, Saša; Vukićević, Boris;Montenegrin-British military cooperation against the French in the Bay of Kotor (1813-1814)War in History
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukićević BorisJewish Communities in the Political and Legal Systems of Post-Yugoslav CountriesTRAMES: Journal of the Humanities and Social Sciences
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukićević BorisOstpolitik in the Adriatic: The Holy See and Tito's YugoslaviaJournal of Mediterranean Studies
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukićević, BorisPope Francis and the challenges of inter-civilization diplomacyRevista Brasileira de Política Internacional
2014SCOPUS
Boris VukićevićDiplomatske veze Svete Stolice sa Sovjetskim Savezom u vrijeme pontifikata koncilskih papa Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
Opširnije