Zorica Potpara

dr Zorica Potpara

vanredni profesor | Medicinski fakultet

Zorica Potpara  je rođena 1963.god. u Nikšiću. Osnovnu školu  je završila u Nikšiću (nosilac diplome Luča), a srednju školu u Beogradu (nosilac Vukove nagrade). Farmaceutski  fakultet  Univerziteta u Beogradu upisala je 1981.god., a završila 1985.god.   Specijalistički rad iz farmaceutske tehnologije  je odbranila 1991.god. na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu u trajanju od tri godine i stekla zvanje specijaliste farmaceutske tehnologije. Doktorsku disertaciju odbranila je 2011.god. na Medicinskom...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDFARMACIJAOsnovne10ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne10ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne1UVOD U FARMACIJU3 x 11 x 10 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne7KOZMETOLOGIJA2 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne8FARMACEUTSKA ETIKA I ZAKONODAVSTVO3 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne9OSNOVI INDUSTRIJSKE FARMACIJE3 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJAOsnovne9OSNOVI FARMACEUTSKOG MENADŽMENTA3 x 10 x 00 x 0
MEDFARMACIJADoktorske2METODOLOGIJA U ISTRAŽIVANJU SOCIJALNE FARMACIJE4 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vojinovic, T., Kascelan, Lj., Potpara, Z., Radonjic, N., Kascelan, Z.Improving Structure Based Models for Predicting Chemical Functions and Weight Fractions in Cosmetic Products using Ensemble Support Vector MachineFarmacia
2022SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tanja Vojinovic, Zorica Potpara, Mihailo Vukmirovic, Nemanja Turkovic, Svetlana IbricArtificial neural networks and their application in the optimization of carbamazepine solid dispersionActa Poloniae Pharmaceutica – Drug Research
2021SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vojinović T, Djuris J, Potpara Z, Ibric SOral lipid formulation type IV as an approach in the formulation of solid dosage forms with poorly soluble substances: Chremophor®RH 40 as a surfactant phase. Progr Nutr
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
MILJAN BIGOVIC, MILOVAN ROGANOVIC, IVANA MILASEVIC, DIJANA DJUROVIC, VJEROSLAVA SLAVIC, MILICA KOSOVIC, MIA VLAHOVIC, SVETLANA PEROVIC, ANDREJ PEROVIC, VLATKO KASTRATOVIC, ZORICA POTPARA, MILICA MARTINOVIC, SNEZANA PANTOVICPHYSICO-CHEMICAL CHARACTERIZATION OF IGALO BAY PELOID (MONTENEGRO) AND ASSESSMENT OF THE POLLUTION OF POTENTIALLY TOXIC ELEMENTS IN THE SAMPLING AREAFarmacia
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vojinovic T, Jaukovic M, Potpara Z, Dizdarevic S, Zejnilovic R. Determination of heavy metals in wine products in Montenegro in order to protect consumer healthProgr Nutr
2020SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Krivokapić J, Ivanović J, Djuriš J, Medarević D, Potpara Z, Maksimović Z, Ibrić STableting properties of microcrystalline cellulose obtained from wheat straw measured with a single punch bench top tablet pressSaudi Pharm J
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vojinović T, Medarević D, Vranić E, Potpara Z, Krstić M, Djuriš J, Ibrić S.Development of ternary solid dispersions with hydrophilic polymer and surface adsorbent for improving dissolution rate of carbamazepineSaudi Pharmaceutical Journal
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Zorica Potpara, Snezana Pantovic, Natasa Duborija-Kovacevic, Vanja Tadic, Tanja Vojinovic, Nada MarstijepovicThe Properties of the Ulcinj Peloid make it Unique Biochemical Laboratory Required for the Treatment of Problematic Skin and Health CareNatural Product Communications
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Potpara, Z. & Duborija-KovačevićEffects of the peloid cream from the Montenegrin adriatic coast on skin humidity, transepidermal water loss and erythema index, examined with skin bioengeneering in vivo methodsFarmacia
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Slobodan Janković, Dragica Bojović, Dubravka Vukadinović, Elmedina Daglar, Marija Janković, Dragomir Laudanović, Vladan Lukić, Vesna Mišković, Zorica Potpara, Ivana Projović, Vesna Čokanović, Nadežda Petrović, Marko Folić, Viktorija SavićFaktori rizika od nastanka rekurentne vulvovaginalne kandidijazeVojnosanitetski pregled

Obavjestenja iz nastave