Ivan Jeknić


Ivan Jeknić
Šifra: 355015
Prezime i ime: Ivan Jeknić
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet političkih nauka
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FPNNOVINARSTVOMaster1MEDIJSKO PRAVO0 x 02 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSISpecijalisticke1MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJESpecijalisticke1EVROPSKO RADNO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne1OSNOVI PRAVA0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADMaster1EVROPSKO RADNO PRAVO0 x 02 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne1OSNOVI PRAVA0 x 00 x 00 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne1OSNOVI PRAVA0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne1USTAVNO PRAVO0 x 02 x 10 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne1OSNOVI PRAVA0 x 01 x 20 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne2POLITIČKA ANTROPOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJASpecijalisticke2SAVREMENI SISTEMI JAVNE UPRAVE0 x 01 x 10 x 0
FPNMEĐUNARODNI ODNOSIMaster2MEĐUNARODNO POSLOVNO PRAVO0 x 02 x 10 x 0
FPNMEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVOOsnovne2KULTURNA ANTROPOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNNOVINARSTVOSpecijalisticke2MEDIJSKO PRAVO0 x 01 x 10 x 0
FPNEVROPSKE STUDIJEOsnovne2POLITIČKA ANTROPOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne2POLITIČKA ANTROPOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne2POLITIČKA ANTROPOLOGIJA0 x 01 x 20 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJAOsnovne3NAUKA O UPRAVLJANJU0 x 01 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3RADNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne3SOCIJALNA ZAŠTITA0 x 02 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne4UPRAVNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0
FPNPOLITIKOLOGIJA - MEĐUNARODNI ODNOSIOsnovne4UPRAVNO PRAVO0 x 02 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne5RADNO PRAVO0 x 02 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne5DRŽAVNA UPRAVA I LOKALNA SAMOUPRAVA U CRNOJ GORI0 x 01 x 10 x 0
FPNSOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RADOsnovne6UPRAVNO PRAVO0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije