Ranko Raketić


Ranko Raketić
Šifra: 355031
Prezime i ime: Ranko Raketić
Titula: visoka medicinska sestra-tehničar
Zvanje: stručni saradnik
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne1OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE I0 x 01.87 x 70 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne2OSNOVI ZDRAVSTVENE NJEGE II0 x 01.5 x 70 x 0
MEDVISOKA MEDICINSKA ŠKOLAOsnovne4ZDRAVSTVENA NJEGA0 x 01 x 70 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor