Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Raketić RankoX

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Ranko Raketić

Datum i mjesto rođenja: 10.10.1986.god., Berane, Crna Gora

Adresa: Rijeka Marsenića bb, Andrijevica 84320

Državljanstvo: Crnogorsko

Mobilni tel: +382 69 480  005

email: ranko.raketic@live.com

 

RADNO ISKUSTVO

  1. – ZU Dom zdravlja „Dr Nika Labović” Berane.

             Menadžment – glavni tehničar ustanove,

             Zaštitnik prava pacijenata

  1. – Saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu Podgorica, studijski program Visoka medicinska škola Berane na predmetima:

- Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu

- Higijena i zdravstveno vaspitanje

- Osnovi zdravstvene njege I

- Osnovi zdravstvene njege II

 

OBRAZOVANJE

  1. – 2017. Magistarske studije (II ciklus)

Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu,

Bosna i Hercegovina

 

  1. – 2014. Akademske studije

Panevropski univerzitet „APEIRON“ Banja Luka – Fakultet zdravstvenih nauka, stepen specijalista zdravstvene njege (B.Sc. HCN) 240 ETCS kredita

Bosna i Hercegovina

 

  1. – 2008. Osnovne primijenjene studije

Univerzitet Crne Gore, Medicinski fakultet Podgorica, studijski program Visoka medicinska škola Berane, stepen Bachelor (BApp) 180 ECTS kredita

 

  1. JU Srednja medicinska škola „dr Branko Zogović“ Berane
  2. Osnovna škola „Bajo Jojić“ Andrijevica

 

Nagrade za postignute uspjehe u studiranju       

Student generacije na Medicinskom fakultetu u Podgorici 2007/2008.godine.

 

Stručni ispit

  1. Stručni ispit u zdravstvu

 

OSTALO

Strani jezici: Srednji nivo - Engleski jezik

Poznavanje rada na računaru: Napredni novo (MS office paket, internet)

Vozačka dozvola: Kategorija „B“

Interesovanja: medicinske nauke, sport, IT nauke