Srećko Favro


Srećko Favro
Šifra: 355160
Prezime i ime: Srećko Favro
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor