Kosta Pavlović


Kosta Pavlović
Šifra: 900418
Prezime i ime: Kosta Pavlović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
2 Strukture podataka2x1
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo
3 Primjena računara2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
3 Programiranje 12x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
3 Programiranje 12x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
3 Programiranje I2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
3 Računarske mreže i komunikacije2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
4 Programiranje 22x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
4 Programiranje 22x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
4 Programiranje II2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke (2017)
4 Računarske mreže2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
5 Računarske mreže2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
5 Uvod u informacione sisteme2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
5 Vještačka inteligencija2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
6 Distribuirani računarski sistemi1x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Računarske nauke
7 Bioinformatika1x1
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
1 Primjena računara2
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
2 Strukture podataka3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
3 Programiranje I2x1S
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
4 Programiranje II2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije