Nikola Račić


Nikola Račić
Šifra: 900421
Prezime i ime: Nikola Račić
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKPOMORSKE NAUKEDoktorske5ISTRAŽIVAČKI RAD0 x 00 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor