Nina Marić

Dr stom Nina Marić

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | honorarno

 Curriculum Vitae Ime i prezime: Nina Maric Datum rođenja: 05.09.1964 Adresa: Bulevar Revolucije 32, Podgorica, Crna Gora Telefon: 020/241-360 Mobilni telefon:067/552-438 E-mail: ninastom@gmail.com Interesovanja:          - stomatologija - medicina - naučno-istraživački rad  

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA I0 x 02.5 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave