Nina Marić


Nina Marić
Šifra: 900553
Prezime i ime: Nina Marić
Titula: Dr stom
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne5, 6RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA0 x 00 x 00 x 0
MEDSTOMATOLOGIJAOsnovne7, 8RESTAURATIVNA ODONTOLOGIJA I0 x 02.5 x 30 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor