Medicinski fakultet

Biografija
Biografija

 Curriculum Vitae

Ime i prezime: Nina Maric

Datum rođenja: 05.09.1964

Adresa: Bulevar Revolucije 32, Podgorica, Crna Gora

Telefon: 020/241-360

Mobilni telefon:067/552-438

E-mail: ninastom@gmail.com

Interesovanja:         

- stomatologija

- medicina

- naučno-istraživački rad

 

Radno iskustvo

01.10.2017 – Trenutno             Stručni saradnik za predmet Restaurativna odontologija, Studijski  program Stomatologija

                                                     Medicinski Fakultet u Podgorici, Univerzitet Crne Gore

30.07.2010 – Neodredjeno       Direktor firme za konsalting D.O.O "EMEA", sa sjedistem u Podgorici, Crna Gora

04.03.1999 - 27.02.2008         Specijalista djecije i preventivne stomatologije u stomatoloskoj sluzbi, pod okriljem  JZU                                                                                                        Dom Zdravlja, Podgorica

01.02.1990 - 01.05.1995           Stomatolog u školskoj stomatološkoj njezi u JZU Dom Zdravlja, sektor Stomatološka služba

01.09.1988 - 31.08.1989           Pripravnički staž u stomatološkoj službi, Medicinski zavod u Titogradu, Jugoslavija

 

Obrazovanje i osposobljavanje

01.05.1995 - 04.03.1999          Specijalisticke studije "Preventivna i dječija stomatologija" na Stomatološkom Fakultetu                                                                                                         Univerziteta u Beogradu, Srbija

01.10.1982 - 20.06.1988          Osnovne studije Stomatologije na Stomatološkom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, Srbija

Znanje stranih jezika:

- engleski jezik (osnovni nivo)

Rad na računaru:

- odlično poznavanje rada na računaru