KLINIČKA FARMACIJA


Semestar: 9
ECTS: 8
Status: Obavezan
Fond: 3++3
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumijevanje i primjena koncepta medicine i farmacije zasnovane na dokazima 2. Procjena izvora informacija o ljekovima 3. Primjena principa kliničke farmakokinetike u cilju sprovođenja racionalne farmakoterapije 4. Identifikacija, procjena i rješavanje problema koji su u vezi sa primjenom lijeka 5. Razumijevanje potrebe za individualnim pristupom pacijentu 6. Poznavanje lijeka i savjetovanje pacijenata o primjeni 7. Informisanje zdravstvenih stručnjaka i pacijenata o racionalnoj farmakoterapiji i promociji zdravlja 8. Procjena, predlaganje i modifikacija terapije u cilju obezbjeđenja efikasne, bezbjedne i ekonomski opravdane farmakoterapije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DANIJELA ŠABAN3x2
10B+13S+2P
NINOSLAVA LALATOVIĆ3x2
10B+13S+2P
MAJDA ŠAHMAN ZAIMOVIĆ3x1
10B+13S+2P

Ispit i popravni kolokvijum - termin održavanja

Kolokvijum - termin održavanja

Praktična nastava: početak održavanja

Ocjene

Predispitni poeni

Vjezba VIII - prezentacija

Kolokvijum - rezultati

Vjezba VI - prezentacija

Vježba VII - prezentacija