Danijela Radovanović


Danijela Radovanović
Šifra: 900593
Prezime i ime: Danijela Radovanović
Titula:
Zvanje: saradnik u nastavi
Org. jedinica: Fakultet dramskih umjetnosti
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke1SAVREMENA POZORIŠNA PRODUKCIJA I0 x 04 x 10 x 0
FDUPRODUKCIJASpecijalisticke2SAVREMENA POZORIŠNA PRODUKCIJA II - SPEC. RAD0 x 04 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne2OSNOVI POZORIŠNE PRODUKCIJE0 x 03 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne3POZORIŠNA PRODUKCIJA I0 x 02 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne4POZORIŠNA PRODUKCIJA II0 x 02 x 10 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne5POZORIŠNA PRODUKCIJA III0 x 04 x 10 x 0
FDUPRODUKCIJAOsnovne6POZORIŠNA PRODUKCIJA - ZAVRŠNI RAD0 x 00 x 00 x 0
FDUDRAMA I POZORIŠTEOsnovne6POZORIŠNA PRODUKCIJA - ZAVRŠNI RAD0 x 04 x 10 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor