Goran Belamarić


Goran Belamarić
Šifra: 900678
Prezime i ime: Goran Belamarić
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Pomorski fakultet Kotor
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL
PFKNAUTIKAOsnovne2OSNOVNE OPERACIJE SA BRODSKIM TERETIMA0 x 00 x 00 x 0
PFKPOMORSKE NAUKESpecijalisticke2PLANIRANJE PREVOZA TERETA1.5 x 10 x 00 x 0
PFKNAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJOsnovne2RUKOVANJE TERETOM1 x 10 x 00 x 0

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor