Aida Šahmanović

dr med Aida Šahmanović

saradnik u nastavi | Medicinski fakultet | dopunski rad | honorarno

    Dr Aida Šahmanović je rođena 1973 god. U Podgorici. Završila je srednju školu “Slobodan Škerović „ u Podgorici. Diplomirala je 1999 god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu,a specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završila je 2007 god. takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 2001 god. radi na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog Centra Crne Gore. Upisala  je doktorske studije na Medicinskom fakultetu u Podgorici 2009 god. Položila je usmeni dio ispita  uže...

Nastava

Jedinica Program Tip Sem. Predmet P x GP V x GV L x GL

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor

Obavjestenja iz nastave