Aida Šahmanović


Aida Šahmanović
Šifra: 900686
Prezime i ime: Aida Šahmanović
Titula: dr med
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Medicinski fakultet
Dopunski rad: da
Honorarno: da

Nastava

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
9 Ginekologija i akušerstvo2x2S
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
10 Ginekologija i akušerstvo4x(1B+1S)
Medicinski fakultet Osnovne
Medicina
12 Klinički staž8x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor